Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

13. oktober 2017

Utbytteporteføljen - Rapport 3. kvartal 2017

Endelig et godt kvartal for utbytteporteføljen! Det har vært en god periode for riggsektoren og AWDR er også eneste selskap i porteføljen som fortsatt utbetaler utbytte. Dette er imidlertid ikke nok til å løfte prosjektet opp fra avgrunnen...

Andre kvartal ga et utbytte på kr 2.298 - milelangt unna målsettingen da porteføljen ble stablet på beina. Målet var å oppnå 10% i utbytter årlig, basert på startkapitalen på kr 500.000. Verdien på utbytteporteføljen har stort sett bare gått én vei, og utbyttene som startet godt, er nå redusert til mikroskopiske summer. Prosjektet var mislykket, men kvartalsoppfølgingen fortsetter.

Verdien av porteføljen er nå kr 171.519, men om du tenker at dette var da begredelig, kan det legges til at verdien faktisk var opp kr 28.349 sammenlignet med 2. kvartal.

Fortsatt er AWDR eneste lyspunkt. Selv om utbyttet har krympet har selskapet faktisk utbetalt utbytte hvert kvartal, på tross av oljekrisen. I tillegg meldte de nylig om en ny treårig kontrakt for en av sine to rigger. Dette ga kursen et løft, men vil sannsynligvis ikke ha betydning for utbyttene før tidligst i 2. kvartal 2018. Selskapet signaliserer imidlertid at de ønsker å kjøpe flere rigger, dermed kan det tenkes at et kjøp kortsiktig går på bekostning av utbytte. Riggmarkedet generelt ser ut til å være forbi bunnen, det er melt om flere kontrakter de siste månedene.

I oversikten nedenfor har nå 3 av plasseringene kommet i blått. Dette gjelder sum for AWDR og BWLPG, samt ASC som foreløpig er ute av porteføljen. Sum inkluderer imidlertid utbyttene, og disse er ikke reinvestert i prosjektet. Beløpene under Realisert er utelukkende utbytter, med mindre posten er solgt.

Det ble ikke handlet i 3. kvartal.


I diagrammet over ser du utviklingen for hver enkelt investering. Til høyre er sum utbytter og realisasjoner for inneværende år og for tidligere år, og helt til høyre (Sum) er også urealisert tap eller gevinst tatt med. Utbyttene reinvesteres ikke, men tas ut til forbruk.

Awilco Drilling PLC Ltd (AWDR)
Uendret beholdning. Nåverdien økte med ca 15.000. Det ble utbetalt utbytte på USD 0,20 tilsvarende foregående kvartal. Det ble meldt om ny treårig kontrakt for en av to rigger.

Avance Gas Holding Ltd (AVANCE)
Uendret beholdning. Nåverdien økte med ca 5.000. Det ble ikke utbetalt utbytte i Q3, og det forventes heller ikke utbytter for resten av året.

BW Offshore Ltd (BWO)
Beholdningen er fortsatt 0 aksjer, og det er fremdeles aktuelt å vurdere ny inngang.

BW LPG (BW LPG)
Uendret beholdning. Nåverdien økte med ca 10.000. Det ble ikke utbetalt utbytte i Q3, og det forventes heller ikke utbytte for resten av 2017.

Philly Shipyard (PHLY)
Uendret beholdning. Verdien økte med ca 500. Posten er liten og bevegelser har liten betydning for porteføljen. Det ble ikke utbetalt utbytte i Q3.

Rapport for Q4 2017 kommer ca 1. januar. Før den tid blir det nok noen kommentarer rundt porteføljen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar