Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

14. januar 2018

Utbytteporteføljen - Rapport 4. kvartal 2017

Ingen store overraskelser i årets siste kvartal. AWDR er igjen eneste selskap i utbytteporteføljen som utbetalte utbytte, men utbyttet var ikke nok til å kompensere for fallende kurs.

Tredje kvartal ga et utbytte på stakkarslige kr 2.433. Men når dette var eneste utbetaling, må man jo være glad for at det i det hele tatt ble utbetalt utbytte. Særlig rigg- og offshore sektorene sliter fremdeles, selv om det lenge har vært bebudet at bunnen er nådd.

Utbytteporteføljens verdi ble redusert med ca kr 10.000 i 4. kvartal. Fortsatt er en stor del av verdiøkningen fra 2. kvartal intakt. Selv om prosjektet ikke ble noen suksess, vil de kvartalsvise rapportene fortsette, kanskje kan det bli noen utbytter igjen i løpet av 2018?

Det var ingen handler i 4. kvartal.


I diagrammet over ser du utviklingen for hver enkelt investering. Til høyre er sum utbytter og realisasjoner for inneværende år og for tidligere år, og helt til høyre (Sum) er også urealisert tap eller gevinst tatt med. Utbyttene reinvesteres ikke, men tas ut til forbruk.

Awilco Drilling PLC Ltd (AWDR)
Uendret beholdning. Nåverdien falt med nesten 12.000. Det ble utbetalt utbytte på USD 0,20 tilsvarende foregående kvartal. Neste mulige utbytte blir kunngjort 15. februar.

Avance Gas Holding Ltd (AVANCE)
Uendret beholdning. Nåverdien økte marginalt. Det ble ikke utbetalt utbytte i Q4, og det forventes heller ikke utbytter for tidligst om et år.

BW Offshore Ltd (BWO)
Beholdningen er fortsatt 0 aksjer, og det er fremdeles aktuelt å vurdere ny inngang. Kursen gikk nylig mye opp, uten at det ble handlet.

BW LPG (BW LPG)
Uendret beholdning. Nåverdien økte med ca 2.500. Det ble ikke utbetalt utbytte i Q4, og det forventes heller ikke utbytte før tidligst 4. kvartal.

Philly Shipyard (PHLY)
Uendret beholdning. Verdien falt kraftig, med ca 1.500. Posten er imidlertid svært liten. Det ble ikke utbetalt utbytte i Q4.

Rapport for Q1 2018 kommer ca 1. april. Før den tid blir det nok noen kommentarer rundt porteføljen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar