Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

1. september 2017

Aksjesparekonto - ikke for alle

I dag lanseres det nye produktet, aksjesparekonto, og EU/EØS-registrerte aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis kan samles her. Er dette noe for deg? Det kan være greit å tenke seg om, for selv om det følger mange fordeler med dettee nye produktet, passer det ikke for alle.

Den mest markante fordelen med aksjesparekonto er at ved å kjøpe og selge aksjer og fond via kontoen, blir du ikke beskattet for realiserte gevinster med mindre du tar pengene ut av kontoen. Det betyr at du kan reinvestere en gevinst uten at det utløser skatt. Med andre ord blir det mer igjen til din neste investering. Men selv her bør man stoppe opp litt, for denne fordelen forutsetter selvsagt at investeringene dine gjør det godt. Det er imidlertid kjent at flertallet av småinvestorer taper på børsen, og hvis du er blant de mange uheldige så bortfaller selvfølgelig denne fordelen.

Du kan skattefritt ta ut tilsvarende beløp fra aksjesparekontoen, som det du har satt inn. Det vil si at om det opprinnelige innskuddet ditt er kr 100.000, påvirkes ikke skatten din før etter at du har tatt ut kr 100.000 fra aksjesparekontoen, uansett om pengene du tar ut stammer fra innskuddet eller gevinst.

Å overføre eksisterende aksjeposter til aksjesparekontoen sees som en realisasjon, hvilket betyr at gevinst eller tap får effekt for skatten din i det inntektsåret du utfører overførselen. Men, i perioden 1. september til 31. desember gis det skatteamnesti - det betyr at realisasjonen ikke påvirker skatten din. Dette er en stor fordel hvis du fra tidligere har aksjeposter hvor det er opparbeidet gevinst. Aksjer og fond hvor du har opparbeidet et papirtap bør du imidlertid i ikke overføre direkte til en aksesparekonto, for da mister du jo det skattefradraghet som du ellers ville fått. Da kan du først realisere og så overføre kontantene til aksjesparekontoen før du eventuelt kjøper papiret på nytt.

Regjeringen har foreslått at skatteamnestiet videreføres til også å gjelde 2018, men foreløpig er altså dette kun et statsbudsjettforslag, og ikke et vedtak.

Merk at aksjeutbytter ikke tilskrives aksjesparekontoen, men utbetales direkte til aksjonæren og skattes på vanlig måte.

Fond kan også overføres til aksjesparekonto, men bare hvis fondet har mer enn 80% aksjer.

Det ble tidligere sagt at aksjesparekontoen ansees som realisert dersom den overføres til f.eks. arvinger, men i ettertid er dette presisert til at realisasjonen kun vil finne sted dersom kontoen splittes opp,. som f.eks. ved overføring til flere arvinger. Det gis skattemessig kontinuitet dersom hele aksjesparekontoen overføres til én person.

Merk også at hvis du har stående en sum kontanter på aksjesparekontoen, kanskje i påvente av neste handel, får du ikke renter for denne summen.

Sist men ikke minst; betingelsene for aksjesparekontoen vil kunne bli endret over tid. Også gebyrer knyttet til tjenesten vil kunne endre seg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar