Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

23. april 2015

Styrets ansvar

Selv om aksjeselskapet ditt er aldri så lite, og til og med defineres som liten virksomhet, skal styret følge gitte regler. Blant annet har styret ansvar for å ha god oversikt over virksomhet og økonomi.

God oversikt over økonomi vil si at regnskapet bør være à jour årlig, men gjerne kvartalsvis. Aksjeselskaper skal som utgangspunkt kunne framlegge kvartalsregnskap, men jfr Bokføringsloven kan selskaper med få bilag i løpet av året ha årlig regnskapsføring.

Uavhengig av hvor ofte regnskapet føres, er styret ansvarlig for selskapets økonomi. Hvis økonomien er dårlig er styrets behov for kvartalsvis oversikt desto større. Derfor er det god praksis at styret behandler regnskapet hvert kvartal. At en økonomisk oppfølging har funnet sted kan lettest dokumenteres i protokoll fra styremøtet.

Selv om selskapet ditt ikke utarbeider regnskap kvartalsvis, er det fornuftig å protokollføre en slags gjennomgang av ev. spesielle økonomiske forhold. Når det ikke har skjedd noe spesielt, er det selvsagt ikke mye å melde, men i ettertid vil også opplysningen om at man ikke kjenner til spesielle økonomiske forhold kunne gi viktig informasjon om selskapet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar