Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

29. april 2015

Personlig næringsdrivende og selvangivelse

Mange med egen virksomhet har valgt ENK (enkeltpersonsforetak) som selskapsform. Da kan det lett bli en slags blandingsøkonomi, hvor jobben med selvangivelse og næringsoppgave blir en utfordring. Privat økonomi og selskapets økonomi bør strengt tatt holdes adskilt, men driver du smått er det jo ikke alltid så lett å unngå en viss sammenblanding.

Kanskje må du privat legge ut for virksomheten din, eller kanskje finnes det midler som tilhører foretaket som du låner av privat. Så lenge du holder orden, er det jo ikke noe stort problem der og da, men når den personlige selvangivelsen skal sendes inn, og næringsoppgaven skal fylles ut, blir det for mange en del ekstra arbeid.

Da gjelder det å innarbeide gode rutiner, og nettopp nå i forbindelse med selvangivelse og næringsoppgave er en fin tid for å evaluere rutinene dine. Gjør deg noen notater om hva du burde gjort annerledes i løpet av året, så ser du lettere hvilke rutiner som kan forbedres framover. Selv om du fortsatt må låne litt fra eller til foretaket, vil bedre rutiner gi mindre merarbeid ved neste korsvei i april/mai.

En stor fordel ved å drive et aksjeselskap istedet for ENK er nettopp at det blir tette skott mellom de to økonomiene. Sammenblandingen som ofte gir merarbeid ved årsavslutning, blir en saga blott. Da blir forhold rundt økonomi og regnskap både enklere og mer oversiktlig for deg som eier. Du kan fortsatt låne til og fra selskapet, men kravet til formalisering blir litt strengere.

Aksjeselskaper leverer også inn selvangivelse og næringsoppgave og for virksomhetsåret 2014 er fristen 31. mai. Skatteetaten jobber p.t. med en forenklet løsning for små aksjeselskaper (ELSA) som skal være klar i 2016.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar