Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

16. april 2015

Utbytteporteføljen - rapport mars 2015

Utbytteporteføljen skal etter hvert bestå av plaseringer for totalt kr 500.000, og avkastningskravet for 2015 er kr 85.000. Dette tilsvarer 17%. Målet er at plasseringene skal være langsiktige, og at det dermed etter hvert blir få handler. I mars kom årets første utbetalinger for 4. kvartal 2014.

Som diagrammet viser er dagsverdien pr 31.3. redusert med kr 6.068 mens det er realisert avkastning med kr 18.283. Altså en netto fortjeneste på kr 12.215.  Dermed ligger porteføljen nokså dårlig an i forhold til at 25% av målet på kr 85.000 burde vært nådd. Ser vi bort fra dagsverdi er imidlertid realisasjonene tilsvarende 21,5% av målet - selv om inngangsverdien har vært bare ca kr 178.000.

I mars ble det ikke gjort noen endringer i porteføljen. Ennå er kr 322.236 av budsjettet ikke på plass. Det skyldes at midlene er bundet opp i andre investeringer, men inngang begynner å haste med tanke på at Q1 utbyttene fastsettes allerede i mai.


Awilco Drilling PLC Ltd (AWDR)
Utbyttet for Q4 ble utbetalt, og i tillegg omfatter realisert sum kr 14.175 en gevinst på ca kr 3.000 som skriver seg fra at hele posten ble solgt med gevinst i februar. Dollarkursen var på sitt høyeste (ca 8,20) ved utbetaling av utbyttet, og timingen kunne dermed ikke vært stort bedre.

Kursen har vært nede på 60,-, som er svært lavt historisk sett. Planen er å kjøpe seg inn igjen med ca kr 90.000 innen utgangen av april, og deretter med minst kr 100.000 i første del av mai. Nyheter underveis vil selvsagt ha betydning. Posten ble solgt da aksjen stod i 83,50 så rabatten på mer enn 20,- betyr at ny inngang vil gi flere aksjer for samme pris, og jo flere aksjer, jo mer utbytte - uansett hvor mye utbyttet pr aksje eventuelt kuttes framover.

Denne summen er midlertidig plassert i ASC, se nedenfor.

Avance Gas Holding Ltd (AVANCE)
Utbyttet ble på kr 3.284 og utgjør dermed 6,6% for ett kvartal. Dollarkursen var relativt høy.
Her gjenstår det fortsatt å handle for kr 50.000. Kursen har falt en del i mars, men ligger nå (medio april) an til å klatre igjen. Kanskje siste del av handelen haster litt.

BW Offshore Ltd (BWO)
Ingen nye handler i denne i mars. Utbyttet ble bare på kr 824,- (ett kvartal), og i tillegg har verdien blitt redusert med hele 10.000. Nå (medio april) ligger aksjen an til en god kursstigning, så selv om utbyttet ikke vil bidra stort til å nå porteføljens avkastningsmål, ser det ut til å være et dårlig tidspunkt for å realisere et tap.

ABG Sundal Collier Holding (ASC)
Denne kortsiktige plasseringen har hatt god kursutvikling. Aksjen handles ex utbytte 30. april, og hvis kursen har klatret tilsvarende utbyttet på kr 1,- kan det være like greit å hoppe av før ex-utbyttedato og likevel tjene det samme som utbyttet. Potten er tiltenkt AWDR og den handelen kan begynne å haste litt.

Rapport for april kommer ca 1. mai.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar