Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

27. februar 2015

Hva koster det å starte et aksjeselskap?

Det knyttes en del formaliteter til etablering av et aksjeselskap. Du kan kjøpe assistanse til dette fra andre for to-tre tusenlapper, eller du kan gjøre alt selv.

Å ordne registreringen selv kan være vel anvendt tid, fordi du lærer litt om selskapsformen, og en del av formalitetene må du uansett involveres i.For å etable selskapet trenger du kr 30.000 til aksjekapital. Dette er minstekravet, og om du har anledning kan det være gode argumenter for å øke dette noe. Tidligere var kravet til minste aksjekapital kr 100.000. Men altså, kr 30.000 er nok.

I tillegg kommer et registreringsgebyr til Brønnøysundregistret. Gebyret er pt kr 5.666 - oppdatert prisliste finner du her (brreg.no).

Gebyret kan enten selskapet ta som en driftskostnad, eller stifterne kan dekke gebyret i tillegg til kostnaden ved å kjøpe aksjene. Denne engangskostnaden kommer man uansett ikke unna. Det dukker ikke opp flere gebyrer til Brønnøysundregistrene senere, med mindre du bestiller spesielle utskrifter og tjenester.

For å oppsummere trenger du minst kr 30.000 for å etablere et aksjeselskap.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar