Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

1. mars 2015

Aksjekapital ved etablering

Ved etablering av aksjeselskap kreves det en aksjekapital på minimum kr 30.000. Det skal fremgå av referatet fra stiftelsesmøtet hvor stor aksjekapitalen skal være, og hvem som går inn som eiere.

Aksjekapitalen er den prisen eierne betaler for de aksjene de skal eie i selskapet. For selskapet er ikke dette en kostnad, men en startkapital og en reserve. Hvis dere er flere eiere blir inngangskostnaden fordelt alt etter hvor mange aksjer hver av dere skal sitte på. Dere bestemmer selv hvor mange aksjer selskapet skal ha totalt, og hva hver aksje skal koste. Aksjene representerer eierandel i selskapet.Selskapets aksjekapital regnes som bundet kapital, men så snart selskapet er etablert kan pengene som står på konto benyttes til å dekke f.eks. driftskostnader eller innkjøp. Aksjekapitalen står altså ikke på egen konto, og er heller ikke et sperret beløp. Men vær obs på at selskapets egenkapital må tilfredstille visse regnskapstekniske krav ved hvert årsoppgjør den 31. desember.

Du kan se på kjøp av aksjer i det nye selskapet som en investering, for hvis selskapet drives godt og du senere avvikler eller selger eierskapet ditt til andre, vil du sannsynligvis få langt mer enn aksjekapitalen tilbake. I den personlige selvangivelsen inngår verdien av aksjene i formuegrunnlaget ditt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar