Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

26. februar 2015

Hvilken selskapsform skal du velge?

Uansett hva dagdrømmen din er, og hvilken virksomhet du vil bedrive, er det smart å tenke gjennom hvilken selskapsform som er mest praktisk for deg.

Skal du drive smått kan det sikkert være greit å ikke etablere selskap i det hele tatt, det er lov å tjene litt på hobbyen sin som privatperson. Men så snart du begynner å fakturere for varer eller tjenester, kommer behovet for regnskap og egne bankkonti, samt registrering i Brønnøysundregistrene.Blir avgiftspliktig omsetning større enn kr 50.000 i løpet av en periode på tolv måneder, må virksomheten din dessuten inn i Merverdiavgiftsregisteret.

Alt dette er formaliteter som krever litt tid i starten, men som snart går seg til som rutine.

Mange med egen virksomhet driver som ENK - enkeltpersonsforetak. Da lignes du og selskapet mer eller mindre under ett, og når virksomheten er begrenset, kan det være en grei ordning. Så snart forholdene blir mer ambisiøse, omsetningen større, eller forpliktelsene vokser, kan det være smartere å drive et aksjeselskap.

Et stort fortrinn ved aksjeselskap er at du får et tydeligere skille mellom virksomhetens økonomi og forpliktelser, og din personlige økonomi. Skattemessig kan det være mer lønnsomt for deg, særlig hvis virksomheten gjør det bra.

Hvis virksomheten har flere eiere, er aksjeselskap nærmest nødvendig fordi det avklarer de fleste eierforhold allerede i selskapsstrukturen. Dette er nødvendig ikke minst i forhold til bank og myndigheter.

Det største argumentet for at du skal opprette et aksjeselskap er nok likevel risikoen. Hvis et ENK går dårlig og ikke kan betale forfalte regninger, vil kreditorene kunne slå deg personlig konkurs, og eiendeler som ikke har noe å gjøre med selskapet vil kunne bli tvangssolgt. I et aksjeselskap er skillet mellom selskapets økonomi og eiernes økonomi som tette skott. Hvis selskapet slås konkurs, kan det ikke gjøres beslag i noe som du eier privat. Det finnes unntak ved grov uaktsomhet fra styret, men det er neppe noe en liten bedrift trenger å bekymre seg for.

Hvis du kanskje skal etablere et aksjeselskap senere, kan det være like greit å gjøre det allerede når virksomheten etableres. Da er du mest motivert for det ekstra papirarbeidet, og så slipper du å bruke tid på dette senere når du heller vil bruke tid på produksjon og drift.

Det finnes mange nettsteder som gir gode tips omkring dette. Se også informasjon hos Altinn.no.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar