Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

6. februar 2015

Forventningene

Å investere i aksjer høres forlokkende ut. Det kan selvfølgelig bli stor suksess, men det er også mange som må erkjenne at det ikke gikk så bra som de hadde håpet på.

Det er ikke tilstrekkelig å ha en god plan og sterk vilje. Aksjemarkedet speiler verdensøkonomien, og det er utallige faktorer som du ikke har oversikt over, og langt mindre kan kontrollere. Sentralbankene foretar ulike grep som skal justere økonomien i ønsket retning, og markedsstyrte inngrep som f.eks. markante bevegelser i oljeprisen kan få enorme konsekvenser som når langt videre enn kun oljesektoren.De største endringene vil til en viss grad kunne forutsis, men noen ganger slår de sterkere eller svakere ut enn meglerne antok. Overraskelsene står med andre ord i kø. Men frykt ikke - med en god strategi vil du ha grei kontroll.

Med bakgrunn i dette, er det ikke urimelig å påstå at de fleste som gjør gode penger på å investere i aksjer, faktisk har hatt litt flaks. Selvfølgelig finnes det eksperter som kjenner sitt segment godt, og nettopp det kan være en forutsetning for å lykkes - å holde seg til det segmentet man kjenner.

De fleste av oss hverdagsinvestorer har imidlertid ikke like god innsikt i de ulike næringene. Ofte er vi prisgitt det som finansaviser og meglerhus velger å dele med oss. For småaksjonærene kan det derfor være en vel så grei strategi å spre seg litt over ulike sektorer. Ikke alt i olje, ikke alt i pharma, ikke alt i teknologi. Men en blanding.

Her i første innlegg er det vel på sin plass å presisere at de tipsene du vil finne her på Aksjeporteføljen ikke er noen fasit for hvordan du kan lykkes. Målet er å dele ideer og erfaringer, og så må du selv ta stilling til hva som er smart å gjøre. Et tips som er godt i februar kan være dårlig i mai. Det er ofte det store bildet samt din egen situasjon som avgjør.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar