Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

7. februar 2015

Utbytteporteføljen - introduksjon

Hver måned kan du lese litt om hvordan Utbytteporteføljen utvikler seg. I dag blir det en introduksjon før resultatsesongen starter i februar.

Utbytteporteføljen ble startet for ca et halvt år siden, med utspring i en ordinær aksjeportefølje som dengang var verdt ca kr 500.000. Intensjonen var å overføre alle plasseringer til utbytteaksjer, med ønske om utbytter på kr 85.000 pr år, tilsvarende 17%. Det skulle være langsiktighet, og dermed minimalt behov for å følge med til daglig. Denne porteføljen er privat, og utbyttene blir ikke reinvestert men går til forbruk.Høsten 2014 ble det satt opp en plan hvor utelukkende selskaper med kvartalsvise utbetalinger ble vurdert. Dette fordi utbyttene skulle dekke bortfall av annen inntekt, og en årlig utbetaling ville ikke ha dekket behovet for likviditet gjennom året.

Følgende 3 selskaper ble valgt:

kr 300.000 i Awilco Drilling (AWDR).
kr 100.000 i Avance Gas (AVANCE).
kr 100.000 i BW Offshore (BWO).

AWDR har de siste kvartalene vært utbytteselskap nummer 1 på Oslo Børs. For Q2 (2. kvartal) 2014 ble det i september utbetalt kr 7,32 pr aksje, og kursen var kr 156,- dagen før den gikk ex-utbytte. Det gir 4,69% for kvartalet, tilsvarende 18,76% for året om man forutsetter samme utbytte i fire kvartaler.

For Q3 2014 ble det i desember utbetalt kr 8,44 pr aksje, og kursen var kr 98,- ved ex-utbytte dato. Det tilsvarer 8,61% for kvartalet for den som gikk inn like før utbyttedato, og 34,44% for fire kvartaler! Den høye utbyttesatsen skyldes naturligvis en relativt høy risiko. Etter tre år vil utbyttene alene ha tilbakebetalt hele investeringen, og da er det ikke så farlig hvor kursen står - det blir uansett gevinst totalt sett. Spørsmålet er imidlertid hvordan selskapet greier seg gjennom den pågående oljekrisen.

AVANCE utbetalte utbytte på kr 5,61 pr aksje for Q3, og kursen var kr 126,- ved ex-utbyttedato. Det gir kvartalsavkasting på 4,45%, tilsvarende 17,80% for et helt år.

BWO utbetalte kr 0,20 pr aksje for Q3, og kurs var kr 7,35 ved ex-utbyttedato. Dette gir utbytte på 2,72%, tilsvarende 10,88% for et helt år.

Både AWDR, AVANCE og BWO utbetaler utbyttet i USD, og i disse tider er dollaren sterk, noe som medfører større utbetaling. Utbyttene nevnt over tar allerede hensyn til valutakurs.

For Utbytteporteføljen gikk ikke overføringen fra vanlige investeringsaksjer til kun utbytteaksjer helt etter planen. En større del av kapitalen var plassert i OPERA, mens en annen stor pott var plassert i FUNCOM, som dessverre falt kraftig i verdi i løpet av høsten og vinteren.

Pr 31. januar 2015 var det handlet utbytteaksjer for bare kr 115.388,-. Porteføljen bestod da av følgende aksjer:

Awilco Drilling (AWDR). Inngangsverdi kr 75.615, snittkurs kr 72,99.
Avance Gas (AVANCE).
BW Offshore (BWO). Inngangsverdi kr 39.773, snittkurs kr 7,53.

Rapport for februar kommer ca 1. mars. Da er Q4 utbyttene offentliggjort - og porteføljens første utbetalinger i 2015 er kjent.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar