Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

30. januar 2015

Årlig melding til aksjonærregistret

Alle aksjeselskaper må hvert år innen 31. januar sende inn en melding til Aksjonærregistret.I denne meldingen opplyses det om eierskap og eventuelt om utført justering av aksjekapital m.m., som er formalisert i foregående driftsår. Alt dette har betydning for hver enkelt aksjonærs formuesligning.

Oppgaven fylles ut i Altinn, og det er enklere enn det kanskje høres ut. Hvis du er selskapets eneste aksjonær og det ikke gjøres endringer i bundet egenkapital, tar det bare noen minutter å fylle ut meldingen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar