Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

2. mai 2015

Utbytteporteføljen - rapport april 2015

Utbytteporteføljen har hatt en måned med få endringer. Den totale avkastningen har nådd kr 16.192 justert for papirtap. Målet om kr 85.000 i avkastning for 2015 er dermed ikke helt innen rekkevidde.

Dagsverdien for utbytteporteføljen pr 30.4. er redusert med ca kr 10.000 mens det er et tillegg i realisert avkastning på kr 15.000. Altså en netto forbedring på ca kr 5.000.  Dette skyldes i hovedsak at ASC gikk ex utbytte 30.04., og dermed sank i verdi tilsvarende utbyttet kr 15.000 (1,- pr aksje). I april økte verdien av AVANCE med ca kr 5.000,- som forklarer forskjellen.

Foreløpig er bare kr 177.764,- av kr 500.000,- plassert i aksjer. Det ble ikke gjort nye kjøp i april, og selv ikke salget av ASC siste dag før ex-utbyttedato gikk som planlagt. Det blir nå viktig å øke beholdningene tidlig i mai for å få med oppgang i forkant av utbyttefastsettelser i tillegg til selve utbyttene. I mai kunngjøres de fleste utbyttene, og det blir spennende om turbulens i oljesektoren får negativ effekt også for andre sektorer. Ingen sektor er 100% upåvirket av den generelle verdensøkonomien.

Planen er å selge ASC og å kjøpe både AWDR og AVANCE i mai.


Awilco Drilling PLC Ltd (AWDR)
Det var planlagt å gå inn igjen i AWDR enten sist i april eller tidlig i mai. Nå blir det tidlig mai, se forklaring under ASC. Kursen svinger fortsatt mellom 60,- og 65,- og det er uhyre spennende hvor stort utbyttet blir for Q1. Det blir kunngjort 12. mai, og ex-utbytte forventes omkring 19. mai med utbetaling en måned senere.

Avance Gas Holding Ltd (AVANCE)
Her gjenstår det å handle for kr 50.000, og målet er å gjøre det før utbytte blir kunngjort 28. mai. Kursen har som forventet klatret en del, og verdien i porteføljen økte i april med ca kr 5.000,-.

BW Offshore Ltd (BWO)
Ingen større endring i denne og fortsatt ca 10.000 i papirtap. Ytterligere inngang har ikke topp prioritet ettersom utbyttet ble redusert ved Q4, og uansett ikke er særlig høyt i prosent av investeringen. Bidraget til utbytteporteføljen er dermed mindre enn for de andre plasseringene.

ABG Sundal Collier Holding (ASC)
Det var meningen å selge denne kortsiktige plasseringen like før ex-utbyttedato. Kursutviklingen alene var da på ca kr 10.000,- og ville vært en helt grei gevinst med tanke på at midlene egentlig bare er et kortsiktig "lån" fra plasseringen i AWDR. Men, siste dag ble en uvanlig rød børsdag, og til tross for at ASC la fram et godt Q1 resultat 30.04., falt kursen og gevinsten ble såpass redusert at det var like greit å få med seg utbyttet på kr 15.000. Nå skal det sies at ASC er et relativt trygt papir, og ettersom Q1 resultatet var bra, bør aksjen stige noe i verdi i første uke av mai. Da selges 50% av plasseringen til bare litt høyere kurs, mens resten kan vente litt.

Utbyttet på kr 15.000 er allerede tatt til inntekt i diagrammet for april, men utbetales først 11. mai.

Rapport for mai kommer ca 1. juni.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar