Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

8. mai 2015

Ja, du må skrive styreprotokoll

Alle aksjeselskaper er pålagt å presentere en oppsummering av drift og økonomi hvert hvartal. For et lite selskap med få eiere er det selvsagt ikke noe krav om å publisere en omfattende kvartalsrapport, men en protokoll og noen betraktninger omkring økonomi og drift, kommer man ikke unna.

Årsaken til dette er at det ligger i kortene at alle aksjeselskaper er pålagt å holde god oversikt med bl.a. økonomi og gjeldende lovverk. Alt dette er styrets ansvar, og at ansvaret er ivaretatt må du kunne dokumentere. Det gjøres lettest gjennom å ha styremøte umiddelbart etter hvert kvartal, og å skrive en protokoll fra møtet.

Små selskaper er ikke pålagt å ha et regnskap som til enhver tid er ajourført. Dermed er det heller ikke nødvendig å lage et formelt kvartalsregnskap. Men man kan kjenner jo uansett til om det har skjedd noe ekstraordinært siste kvartal, eller om alt går i følge planer og budsjett. Altså kan styret ta en slags orientering "til etterretning". Dette bør være et fast punkt på de kvartalsvise styremøtene.

Hva skjer hvis aksjeselskapet ditt ikke holder kvartalsvise styremøter? Vel, hvis driften går greit og det ingen lover og regler brytes, vil det sannsynligvis ikke skje noe som helst. Men hvis selskapet kommer i en situasjon hvor eksterne instanser skal forholde seg til selskapet - det være seg bank, leverandører, samarbeidspartnere eller skatteetaten, stiller selskapet seg i et bedre lys hvis det finnes gode rutiner på oppfølging av bl.a. drift og økonomi.

Hva om styret består av én eneste person? Det er egentlig ingen forskjell på om styret har ett eller fem medlemmer. Hensikten med styremøtene er bl.a. at selskapet skal ha tilfredsstillende oppfølging. Med ett styremedlem er gjennomføringen av styremøtene så enkel at det er enda mindre grunn til å la være.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar