Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

22. januar 2019

Tulleporteføljen - siste oppdatering 28.12.2018

Eksperimentet Tulleporteføljen er nå avsluttet. Ville det vært smartere å faktisk følge meglernes anbefalinger om kjøp og salg - og ikke gjøre stikk motsatt? Her er prosjektets avsluttende oppdatering!

Denne oppdateringen kommer svært forsinket, da porteføljen ble avsluttet for tre uker siden. Ved inngangen til årets siste uke bestod Tulleporteføljen av Otello (OTELLO), Fjord1 (FJORD), Techstep (TECH), Petroleum Geo-Services (PGS) og Prosafe (PRS) - alle kjøp er gjort basert på salgsanbefalinger. Det var i tillegg tilgjengelige midler kr 17.984,38.

Og det ble ikke gjort endringer den siste uken heller, da det ikke kom kjøpsanbefaling på noen av papirene i porteføljen. Samlet verdi ble marginalt svekket de sist to ukene.

Status 30.12.18:

Netto avkastning endte på -19,5%. Totalverdien falt til kr 804.549,20 (forrige uke kr 811.357,56). For tre måneder siden var verdien kr 1.000.000. så noen god reise har det ikke vært. I samme periode gikk Oslo Børs fra 942,11 (1.okt) til 799,46 (28.12), som utgjør en endring på -15,14%, så kanskje ville det blitt et dårlig resultat uansett valg av investeringer.

Det kunne vel vært interessant om vi hadde en "speilportefølje" hvor meglernes anbefalinger faktisk ble fulgt. Først da kunne vi vel konkludert med noe sikkert. Så kanskje det får bli metoden dersom eksperimentet skal gjentas.

Nå er det jo heller ikke gitt at anbefalingene har en tidshorisont på hele 3 måneder, det er muligens i lengste laget. I den forbindelse må det legges til at PGS snudde opp ved nyttår og hittil i 2019 har lagt på seg 53,30%. Så timingen for avslutning av prosjektet kunne ikke vært dårligere for dette papiret.

Nå er det imidlertid mer interessant å se verdien pr 30.12. mot hva den var 3 måneder tidligere.  og dette tilsvarer en negativ ukesavkastning på 4,0% (-2,8% uken før). Som referanse nevnes at Oslo Børs var ned 1,6% siste uke (-2,0% uken før). Altså har Tulleporteføljen gjort det dårligere enn Oslo Børs begge de to siste ukene.


Disponibelt for kjøp: kr 17,984,38 som blir en buffer som kan benyttes hvis neste realiserte beløp er mindre enn 200.000.


I tulleporteføljen fordeles kr 1.000.000 på fem plasseringer á 200.000. Når meglerne sier selg, så kjøper vi. Når de anbefaler kjøp av en aksje vi allerede har i tulleporteføljen, selger vi. Eksperimentet går i å se om meglernes spådommer er noe å bry seg med. Kan vi gjøre det bra hvis vi handler motsatt? Hva blir i så fall status etter 3 måneder? Søndag 30. desember vet vi svaret.

Det blir gjort opp foreløpig status hver søndag. Kommer du over en kjøps- eller salgsanbefaling kan du kommentere under siste rapport med lenke til anbefalingen. Det blir tatt til følge bare hvis du kommenterer innen 7 dager fra publiseringsdato. Kun aksjer på Oslo Børs er aktuelle.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar