Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

30. oktober 2018

Tulleporteføljen - oppdatering 28.10.2018

Siste uke kom en kjøpsanbefaling på en av de fem aksjene i Tulleporteføljen, dermed måtte posten selges og porteføljens andre tap ble realiseres. Denne gang riktig nok av moderat størrelse. Her kommer en forsinket ukesrapport!


Ved inngangen til uken bestod Tulleporteføljen av Otello (OTELLO), Norwegian Air Shuttle (NAS), Fjord1 (FJORD) og Techstep (TECH) og Petroleum Geo-Services (PGS) - alle kjøp er gjort basert på salgsanbefalinger. Men så kom det altså en kjøpsanbefaling som i dette eksperimentet betyr salg.

26.10. anbefaler DNB Markets kjøp av Norwegian Air Shuttle (NAS). Kommentaren kan du lese her.
Etter som NAS finnes i tulleporteføljen, betyr kjøpsanbefalingen at vi selger til sluttkurs publiseringsdatoen, tilsvarende 221,60. Dermed realiseres et tap på kr 3.019,20.

Dermed ender uken med en kontantbeholdning på nærmere 200.000, som sannsynligvis vil bli investert i en ny aksje i kommende uke.

Status 28.10.18:

Totalverdi er nå øket noe, til kr 937.400,37 (912.516) som tilsvarer en negativ avkastning på 6,3% (8,8% forrige uke). TECH har gått opp 23,1% siden salgsanbefalingen, og reduserer effekten av at de øvrige har falt i verdi. Som referanse nevnes at Oslo Børs var ned 4,2% siste uke. Tulleporteføljen gjorde det altså langt bedre.


Disponibelt for kjøp: kr 196.8/02,13


I tulleporteføljen fordeles kr 1.000.000 på fem plasseringer á 200.000. Når meglerne sier selg, så kjøper vi. Når de anbefaler kjøp av en aksje vi allerede har i tulleporteføljen, selger vi. Eksperimentet går i å se om meglernes spådommer er noe å bry seg med. Kan vi gjøre det bra hvis vi handler motsatt? Hva blir i så fall status etter 3 måneder? Søndag 30. desember vet vi svaret.

Det blir gjort opp foreløpig status hver søndag. Kommer du over en kjøps- eller salgsanbefaling kan du kommentere under siste rapport med lenke til anbefalingen. Det blir tatt til følge bare hvis du kommenterer innen 7 dager fra publiseringsdato. Kun aksjer på Oslo Børs er aktuelle.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar