Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

8. desember 2016

Utbytteporteføljen - Rapport november 2016

November kom med i alle fall én hyggelig overraskelse, men ellers var endringene marginale. Et lite stykke inn i desember forsterkes imidlertid inntrykket av at både olje og LPG er i ferd med å snu opp. Papirtapet for utbytteporteføljen er for stort til at alt kan hentes inn i 2017, eller?

Sum resultat pr 30. november er ca kr 2.000 svakere enn måneden før, altså uendret. Resultatrapporteringene for 3. kvartal ga heller ikke større kursutslag.

Som forventet uteble utbyttet fra BWLPG, men med oppkjøpet av Aurora LPG kan det ligge an til mulighet for økt avkastning i 2017. Ratene blir avgjørende, og de kan normalt ikke spås. Her blir det uansett investert litt mer i desember.

Også AVANCE beholdt utbyttestopp, men AWDR overrasket positivt med doblet utbytte i forhold til denne porteføljens forventning.

Nå gjenstår bare desember så er inneværende år tilbakelagt. Det kan forhåpentligvis bare gå oppover i 2017...


I diagrammet over ser du utviklingen for hver enkelt investering. Til høyre er sum utbytter og realisasjoner for inneværende år og for tidligere år, og helt til høyre (Sum) er også urealisert tap eller gevinst tatt med. Utbyttene reinvesteres ikke, men tas ut til forbruk. Må vel også nevne at de fire summene lengst til høyre har vært feil i illustrasjonene fra august. Det skyldes PHLY, men avviket er ubetydelig.

Awilco Drilling PLC Ltd (AWDR)
Uendret beholdning. Verdien er økt marginalt. Utbytte for Q3 ble USD 0,20. Papirtapet er på 45.744, men når alle mottatte utbytter hensynstas, er nettotap kun 7.711. Det positive inntrykket i oktober holdt stikk, og den første uken i desember har kursen klatret markant. Det blir spennende å se om det holder og ikke minst om det kan være forårsaket av kommende gode nyheter.

Avance Gas Holding Ltd (AVANCE)
Uendret beholdning. Verdien falt med ca 4.600. Dette er porteføljens desidert største papirtap. LPG viser imidlertid gode tendenser den første desemberuken. Det ble som forventet ikke utbytte for Q3, og blir nok heller ikke noe for Q4.

BW Offshore Ltd (BWO)
Beholdningen er fortsatt 0 aksjer, men det er fremdeles meningen å gå inn igjen i denne. Se rapporten for juli. Selskapet har forøvrig gjennomført en spleis 1:100.

BW LPG (BW LPG)
Uendret beholdning og kursen er marginalt opp. Det ble negativt Q3 resultat, men med oppkjøpet av Aurora LPG var det uansett ikke forventet utbytte. Første uke av esember stiger BWLPG markant, og det haster sannsynligvis litt å øke beholdningen sånn at utbytteporteføljen fyller målet om inngang=60.000.

Philly Shipyard (PHLY)
Uendret beholdning. Verdien har falt ytterligere, men med begrenset omsetning i aksjen har de få forsøkene på å selge gått i vasken. Plasseringen utgjør så lite at bevegelser i kursen ikke betyr all verden i kroner. I november kom utbytte på USD 0,25 pr aksje.

Rapport for desember kommer ca 1. januar. I 2017 blir det nok bare kvartalsvise rapporter, men noen kommentarer rundt porteføljen kan det nok også bli.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar