Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

4. august 2015

Utbytteporteføljen - rapport juli 2015

Målet for utbytteporteføljen er en avkastning tilsvarende kr 85.000,- for hele 2015. Dette skal ikke reinvesteres. Sum realisasjoner er godt i rute med kr 47.152. Juli ga ingen utbetalinger, og det vil heller ikke august gjøre.

Dagsverdien er samlet sett lavere enn inngangsverdi, netto effekt er ca kr 33.000. Dette skyldes i hovedsak fall i aksjeverdi for AWDR. Allikevel er nettoavkastningen positiv med ca kr 14.000. Utbytteporteføljen er imidlertid langsiktig, så redusert dagsverdi medfører ingen endringer.

Som antydet i rapportene for mai og juni, er målet for investering i AWDR nedjustert fra kr 300.000 til kr 200.000. Mål investering i AVANCE økes samtidig fra kr 100.000 til kr 200.000. AWDR er fortsatt en risikoaksje selv om den allerede har falt mye, mens AVANCE oppleves som sterkere på mellomlang sikt. Også målet for BWO er justert, ned fra kr 100.000 til kr 40.000, mens de frigitte kr 60.000 inntil videre investeres i BW LPG.

Samlet investering økte i juli med ca kr 105.000, og utgjør nå ca kr 317.000. Det gjenstår dermed ca kr 183.000 som forhåpentligvis plasseres i august for å få med kommende kvartalsutbytte.

August blir en spennende måned, for da vedtar selskapene utbytte for Q2, som normalt utbetales i september. Det ligger imidlertid i kortene at enkelte sektorer sliter p.g.a. fall i oljepris, og disse vil kunne redusere eller nulle ut kommende kvartalsutbytte.Awilco Drilling PLC Ltd (AWDR)
Ingen endring her, bortsett fra at målet om å handle for kr 300.000 ble redusert til kr 200.000. Aksjen er fortsatt litt usikker pga oljemarkedet generelt. Det kommer forhåpentligvis flere nyheter i august eller i løpet av høsten. Ettersom AWDR har fått frigitt den ene plattformen uten at det påvirker inntekt negativt, kan det tyde på at de også får fremskyndet verftsoppholdet, og at plattformen er klar for nytt oppdrag tidligere enn antatt.

Avance Gas Holding Ltd (AVANCE)
Her er det handlet for ytterligere kr 82.000 i juli, samtidig som mål for investeringen er oppjustert fra kr 100.000 til kr 200.000. Aksjen har falt litt den siste tiden, men var forut for det overkjøpt, så en reaksjon ned var vel ikke uventet. Denne investeringen er så langt den mest vellykkede m.t.p. dagsverdi i forhold til inngangsverdi.

BW Offshore Ltd (BWO)
Beholdningen ble ikke endret i juli, men investeringsmålet ble redusert fra kr 100.000 til kr 40.000.

BW LPG Limited (BW LPG)
Kr 60.000 som ble frigitt fra BWO, er nå øremerket BNW LPG. Selskapet nyter pt godt av høye rater, og det ligger an til gode utbytter i alle fall på mellomlang sikt. Det ble bare handlet for kr 25.000 i juli, resten bør plasseres i løpet av august.

Rapport for august kommer ca 1. september.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar