Ønsker du å jobbe mindre og heller bruke mer tid på personlige interesser eller den store drømmen? Her får du tips om å bygge inntekt fra utbytteportefølje, handle aksjer på børs og å drifte eget aksjeselskap. Mens det går seg til, kan enkle sparetips bidra til at hverdagsøkonomien går rundt.

13. mars 2015

Selvangivelse og næringsoppgave

Aksjeselskapet ditt defineres som eget skattesubjekt, akkurat som du selv som privatperson er eget  skattesubjekt. Dere skattlegges uavhengig av hverandre, og selskapet ditt må derfor sende inn sin egen selvangivelse. Fristen er 31. mai, men det er ingen grunn for et lite og oversiktlig aksjeselskap å vente så lenge! Så snart fjorårets regnskap er avsluttet bør du jobbe med årets selvangivelse og næringsoppgave.

Disse dokumentene finner du i Altinn, søk etter skjema RF-1028. Når du oppretter RF-1028 kan du legge til bl.a. næringsoppgaven som vedlegg. Beregn å bruke to-tre timer første gangen, senere vil det gå vesentlig raskere.

Årets versjon av disse dokumentene er gjerne ikke tilgjengelige i Altinn før et stykke ut i februar. Det gir deg tid til å sluttføre regnskapet. Det har ingen hensikt å fylle ut RF-1028 før regnskapstallene er endelige. Da gir du bare deg selv mer jobb. Men du kan opprette dokumentet, og fylle ut den første siden med organisasjonsnummer og skattekommune m.m.

Hensikten med selvangivelsen er ikke bare å gi Skatteetaten opplysninger om selskapets skatteregnskap for fjoråret, men skjemaet er også nødvendig for at eierne skal bli lignet for riktig verdi. I tillegg er alle selskapers regnskapstall offentlige, og det er her de blir innrapportert. Etter hvert vil diverse nettsteder publisere tallene, om du vil eller ei.

Frist for innsending er 31. mai. Hvis selskapet ditt kun investerer i aksjer og det ikke har vært noen komplikasjoner, tar ikke utfyllingen av RF-1028 med vedlegg lang tid.

Skatteetaten jobber for tiden med en forenkling av denne rapporteringen, ELSA. Målet er å tilby en enklere rapportering i 2017.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar